Vroegsignaleren en handelen volgens de (nieuwe) wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor opleiding klik hier !


WIJS is een groep van ervaren professionals in de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en opleidingsontwikkeling: Wil Verhoeven, Ynske de Koning, José Hermans, Sjaak Bons, Marja Bakker en Johan de Bruin. 

Samen beschikken zij over ruim 100 jaar ervaring in zowel hulpverlening aan jeugd en gezinnen als in jeugdbescherming en opleidingen aan professionals.

 

Onze expertise

Onze expertise is het opleiden en begeleiden van (beginnende) professionals om onveiligheid in gezinnen te signaleren en gestructureerd en in samenspraak met de gezinnen aan veiligheid te werken.

Klik hier voor meer informatie over WIJS


Cirkelmodel: een praktische aanpak! 

 

 

 

 

Op basis van jarenlange ervaring hebben wij het Cirkelmodel voor veiligheid in gezinnen ontwikkeld. 

Het cirkelmodel biedt een praktische aanpak en helpt bij een zorgvuldige oordeels- en besluitvorming en leidt tot concrete stappen in situaties waarbij niet duidelijk is of het kind veilig is.

 

Het Cirkelmodel is gebaseerd op en geïnspireerd door het gedachtegoed van Signs of Safety en het werk van Eileen Munro over effectieve jeugdbescherming, het werken vanuit de systeembenadering, presentie en progressiegericht werken.

 

Met het Cirkelmodel stel je de juiste vragen en betrek je het gezin en het netwerk optimaal. 

 

Klik hier voor meer informatie

 

 

Advies !

 

Opleidingen 

 

Voor al onze opleidingen werken wij volgens het concept van blended learning. Een moderne en aantrekkelijke vorm van leren, waarbij de cursist deels interactief online leert, deels in groepsbijeenkomsten leert en gedurende het leertraject ook direct het geleerde in de praktijk toepast met individuele feedback van de trainers. 

 

Opleiding Cirkelmodel

Om in de praktijk te leren werken met het Cirkelmodel is een leertraject ontwikkeld. In het leertraject leer je stap voor stap het Cirkelmodel te doorlopen.

 

Klik hier om meer te lezen

 

Opleiding werken met de meldcode

Vroeg signaleren en handelen volgens de (nieuwe) wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld staat centraal in deze opleiding. 

 

Klik hier om meer te lezen

 

Contact !Wilt U meer weten over het cirkelmodel of over WIJS, gebruik dan het contactformulier of neem contact op met ons:

José Hermans       0649966147

Ynske de Koning  0620739646