Blended learning


Blended learning is een Engelse term die sinds 2005 gebruikt wordt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Professionele trainers in het bedrijfsleven hebben blended learning al ontdekt omstreeks 1990. Binnen organisaties met meerdere, geografisch verspreide, locaties bestond de behoefte om medewerkers gezamenlijk training en opleiding aan te bieden zonder de nadelen van afstand en tijd.


Opleidingen

Opleiding Cirkelmodel

Om in de praktijk te leren werken met het Cirkelmodel is een leertraject ontwikkeld. In het leertraject leer je stap voor stap het Cirkelmodel te doorlopen.

Opleiding werken met de meldcode

Vroeg signaleren en handelen volgens de (nieuwe) wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld staat centraal in deze opleiding.