Cirkelmodel.


Opleiding: Werken aan veiligheid met gezinnen

Leren werken met het cirkelmodel werken aan veiligheid in gezinnen 


De opleiding is gebaseerd op het Cirkelmodel werken aan veiligheid in gezinnen. 

Het Cirkelmodel werken aan veiligheid in gezinnen is een hulpmiddel, ontwikkeld om onveiligheid in gezinnen te signaleren en gestructureerd en in samenspraak met gezinnen aan veiligheid te werken. 

Het Cirkelmodel is gebaseerd op en geïnspireerd door diverse relevante benaderingswijzen en theorieën, onder meer het gedachtegoed van Signs of Safety, het werk van Eileen Munro over effectieve jeugdbescherming, het werken vanuit de systeembenadering, presentie en progressiegericht werken. 

 

In het leertraject leert de deelnemer stap voor stap het Cirkelmodel te doorlopen en daarbij ook de benaderingswijzen en de theoretische grondslagen kennen en toepassen. 

In het leertraject leert de deelnemer om samen met het gezin situatie rond het kind in kaart te brengen en de stappen te bespreken die nodig zijn om de veiligheid te garanderen en de gezinssituatie te verbeteren.

Opzet

Het leertraject is opgezet als blended leertraject. Het Blended Learning concept van de opleiding houdt in dat deelnemers deels online in een digitale leeromgeving leren, deels in groepsbijeenkomsten gaan leren en het Cirkelmodel voor veiligheid in gezinnen ook in de eigen werkpraktijk gaan toepassen. 

Tijdens het leertraject leren de deelnemers het Cirkelmodel werken aan veiligheid in gezinnen kennen en toepassen in een virtuele voorbeeldcasus en in twee casussen uit de eigen werkpraktijk. 

 

Online leren de deelnemers in een rijke digitale leeromgeving met interactieve oefeningen, uitleg, opdrachten voor de eigen casus, kennisuitwisseling, discussie en individuele feedback van de trainers.

Tijdens de groepsbijeenkomsten gaan we nader in op de toepassing van het model op de eigen casuïstiek en oefenen de deelnemers vaardigheden die nodig zijn om het cirkelmodel goed toe te passen. In totaal zijn er vier groepsbijeenkomsten. 

In de eigen casussen passen de deelnemers het geleerde toe in de eigen werkpraktijk. 

 

We starten met een gezamenlijke bijeenkomst om cursisten te informeren over de opleidingsopzet en de digitale leeromgeving en een inhoudelijke start te maken met de opleiding. Daarna wisselen online leren, de groepsbijeenkomsten en de toepassing in de eigen werkpraktijk elkaar af. 

Bij de bijeenkomsten zijn steeds twee trainers betrokken, zodat alle cursisten ook tijdens deze bijeenkomsten de benodigde aandacht en begeleiding krijgen.

 

Tijdens de workshops en in de digitale leeromgeving krijgt de deelnemer ook de casuïstiek van de medecursisten te zien en krijgen de deelnemers individuele feedback van de trainers.

Het leertraject is zo opgezet dat zowel teams als individuele professionals het leertraject kunnen volgen. 

 

Doelgroep

Professionals in wijk- en jeugdteams, ambulant hulpverleners en Veilig Thuis medewerkers.

 

Doorlooptijd

Circa 10-12 weken, inclusief drie groepsbijeenkomsten. Na drie maanden volgt een terugkombijeenkomst.

 

Certificaat

Bewijs van deelname op basis van een eindevaluatie, die besproken wordt met de opdrachtgever.

 

Accreditering

Het leertraject is gevalideerd voor Sociaal en Maatschappelijk Werk (BPSW) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 

Voor register Maatschappelijk Werk: 10,45 punten.

Voor register SKJ: 48 punten

 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding? Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 

 

 

Reacties:

volgt !