Over Wijs


WIJS is een groep van ervaren professionals in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming: Wil Verhoeven, Ynske de Koning, José Hermans en Sjaak Bons. Samen beschikken zij over 100 jaar ervaring in zowel hulpverlening aan jeugd en gezinnen als in jeugdbescherming en opleidingen aan professionals. Daarnaast zijn voor de ontwikkeling van de blended opleidingen en de onderwijskundige expertise Marja Bakker en Johan de Bruin betrokken bij WIJS. 


Johan de Bruin - (blended opleidingen)  Onderwijstechnoloog.

Heeft zich als onderwijskundige gespecialiseerd in onderwijstechnologie. Combineert graag zijn onderwijskundige kennis met zijn technologische, om effectieve leertrajecten te ontwerpen. Heeft daarnaast ruime ervaring in het implementeren van blended leren in organisaties.


José Hermans - (WIJS) Is docent pedagogiek, huiselijk geweld/gedwongen kader/signs of safety gedachtegoed aan de Hogeschool Fontys. Zij is trainer en free lance ontwikkelaar voor 2Blearning., welke blended leermodules ontwikkelt voor o.a. Jeugdzorg Nederland en WIJS. Zij is lid van het innovatieteam van de William Schrikker Groep in het kader van de ontwikkeling van Signs of Success en is lid van WIJS. Wijs is een samenwerkingsgroep voor advies en training op het gebied van professionalisering in het sociaal domein.  

Eerder heeft zij 25 jaar gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming als teamleider, opleidingsverantwoordelijke en beleidsmedewerker. Daarnaast gaf zij 10 jaar de functiescholing voor de jeugdreclassering.


Marja Bakker - (WIJS) Onderwijskundige

Al sinds haar eerste baan bij de Open universiteit betrokken bij afstandsonderwijs, met behulp van nieuwe media. Heeft niet alleen kennis en ervaring met online leren en blended leren, maar ook als projectleider cursusontwikkeling. Heeft onder andere gewerkt als onderwijskundige voor TRIAM, de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van Defensie.


Sjaak Bons - (WIJS)  ZZPer

Ruim 30 jaar ervaring in de Jeugdzorg en het Onderwijs als ambulant hulpverlener, werkbegeleider, trainer, docent Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling Hogeschool Leeuwarden, teambegeleiding, coach, teamleider ambulant, teamleider in het Zorg- en VeiligheidsHuis in Tilburg  en teamleider van de afdeling deskundigheidsbevordering bij KompaanendeBocht. Vanaf augustus 2015 ZZPer o.a. in de Jeugdzorg, Onderwijs, Thuiszorg, Maatschappelijke Opvang, Geestelijke Gezondheidszorg en Kinderopvang als coach, intervisor, teambegeleider, trainer, ontwikkelaar en adviseur.


Wil Verhoeven - (WIJS) adviseur en trainer met als aandachtsgebied kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Ze geeft advies bij samenwerking in de aanpak en deskundigheidsbevordering aan professionals. Zij is lid van de groep WIJS voor advies en training op het gebied van professionalisering in het sociaal domein.


Ynske de Koning - (blended opleidingen) Gedragswetenschapper/ Orthopedagoog.

Heeft zich als gedragswetenschapper gespecialiseerd in het werken aan veiligheid in gezinnen binnen en buiten de jeugdbescherming. Ze combineert haar kennis met ervaring om in een professioneel gestuurde dialoog te komen tot het doorbreken van generationele overdracht van geweld. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als trainster en is zij gespecialiseerd in hechting en trauma.

www.ynskedekoning.nl